top of page
הילה שילוני (1 of 371).jpg
leaf2.png

תכנית הלכה בישראל

תְּהִילָּה 

תכנית הסמכה למורות הלכה, מדרשת עין הנצי"ב בשתוף ישיבת מהר"ת

תכנית תהילה הינה מסלול להכשרת מורות הלכה, לנשים בעלות רקע מעמיק בלימוד. חבורת הלומדות מעמיקה בהלכה ממקורותיה ועד מסקנותיה המעשיות, תוך שימת דגש על דיונים בסוגיות הלכה עכשוויות, בצד לימודי הכשרה להנהגה רוחנית-רבנית, הלימוד יתקיים בקבוצה קטנה באווירה בית מדרשית.

התכנית כוללת יום לימוד שבועי במדרשה הכולל שיעור עיון, סדר, שיעור הלכה ומפגש לימודי בנושא ליווי רוחני-רבני. התלמידות תידרשנה גם לזמן לימוד עצמי נוסף. פעמיים במהלך שנת הלימודים יתקיימו ימי עיון ולימוד מרוכזים. התכנית נמשכת ארבע שנים.

 

תכני הלימוד בבית המדרש למורות הלכה הם כנדרש לתואר "יורה יורה": הלכות שבת, הלכות איסור והיתר, הלכות נידה, ועוד שלושה תחומי הלכה מתוך הנושאים: אבלות, יום טוב, תפילה, חופה וקידושין. במהלך הלימודים ובסיום כל נושא מתקיימים מבחנים, והלומדות נבחנות גם בעל פה על ידי מורי הוראה חשובים. למתאימות תוענק מלגה.

צוות התכנית:

הר' אביטל אנגלברג- ראש התכנית

הרבנית רחל קרן – ראש בית המדרש

הרב ג'ף פוקס – ראש בית המדרש מטעם ישיבת מהר"ת

הרב בני הולצמן – מלמד שעור ההלכה

עוד על התכנית:

מדרשת עין הנצי"ב היא מחלוצות מוסדות לימוד התורה לנשים בישראל. מאות רבות של נשים למדו ולומדות במדרשה מידי יום. מיום ייסודה, המדרשה חותרת לסלול דרכים חדשות בעולם לימוד התורה של נשים, ובתוכן ביסוס מקומן של תלמידות חכמים כמורות הלכה ופוסקות. כביטוי למגמה זו הוקם בשנת תשע"ו (2015) בית המדרש למורות הלכה ע"י הרבנית רחל קרן, בהובלתו של הרב בני הולצמן, ראש כולל ההלכה בישיבת מעלה גלבוע.

 

בשנת תשפ"ג חברה ישיבת מהר"ת לבית המדרש ובע"ה נתחיל בשנת תשפ"ד את התכנית המשותפת של שני בתי המדרש.

עד כה הוסמכו כמורות הלכה שש נשים – כולן נשים ידועות בתלמודן ובעשייתן הרוחנית והציבורית:

הרבנית ד"ר חנה אדלר לזרוביץ

 הרבנית אריאלה ביגמן

 הרבנית זיוית ברלינר

 הרבנית שלומית פיאמנטה

 הרבנית שלומית פלינט

 הרבנית רחל קרן

 בשנת תשפ"ג תוסמך צופית גרנט

תכנית הלכה בישראל

bottom of page