top of page

ישיבת מהר"ת משתתפת עם ישיבת חובבי תורה, בתכנית רקמ"ה, בית המדרש לרבנות קהילתית בישראל. 

התכנית הינה תוכנית הכשרה רבנית ומנהיגותית המיועדת לרבנים ורבניות בארץ ישראל המשרתים בעמדות מפתח, כרבני קהילות ויישובים, מנהלי ומנהלות בתי ספר, ר"מים ור"מיות בישיבות הסדר ומדרשות, פוסקים ופוסקות, ויועצים ויועצות דתיים לשרים בכנסת.

 

התכנית אורכת מספר חודשים וכוללת פגישות שבועיות בארץ, ומסע בן 10 ימים לארה"ב.

 

בהנחיית הרבנית יפית קליימר והרב אילעאי עופרן

 

לחצו כאן לפרטים נוספים

bottom of page