top of page
הילה שילוני (14 of 371).jpg

התוכניות שלנו

ALIZA-MICHAL-2.jpg

תכנית לתלמידות הסמינרים והתכניות השונות לבנות חו"ל בישראל בשנת הי"ג שלהן.

SUDENTS-EMAIL_edited.jpg

תכנית ההסמכה של ישיבת מהר"ת-
תכנית לימודים מלאה, האורכת ארבע שנים. התכנית מתקיימת בניו יורק. כמו כן, ישנה אפשרות להצטרף לתכנית בצורה מקוונת.

הילה שילוני (14 of 371).jpg

תכנית הסמיכה בשיתוף פעולה של מדרשת עין הנצי"ב וישיבת מהר"ת. תכנית סמיכה חדשה, של יום בשבוע, לנשים בעלות רקע בלימוד.

הילה שילוני (90 of 371).jpg

בית המדרש לרבנות קהילתית בישראל, המיועד לנשים וגברים בתפקידי רבנות בישראל. בשיתוף עם ישיבת חובבי תורה.

?מהי מהר"ת בארץ

מהר"ת אלו ראשי התיבות ל'מנהיגות הלכתיות רוחניות תורניות' והם מייצגים את הערכים העיקריים של ישיבת מהר"ת בדמות רבנית.

 

מהר"ת בארץ הינו הבסיס הישראלי של ישיבת מהר"ת, הישיבה הראשונה שהסמיכה נשים לרבנות אורתודוכסית. מהר"ת הוקמה בשנת 2009 , לאחר הסמכתה של הרבה שרה הורביץ על ידי הרב אבי וייס והרב דניאל שפרבר. כיום יש בישיבת מהר"ת 58 בוגרות מוסמכות וכ60 תלמידות ברחבי העולם.

 

מהר"ת בארץ מעורבת בעשיה בתוך הקהילה הישראלית- היא מביאה את רוח ישיבת מהר"ת לחברה הישראלית, הן בתכניות ומפגשים עבור 30 התלמידות והבוגרות הנמצאות בארץ, והן עבור הקהילה הישראלית הרבנית הרחבה. 

הר' אביטל אנגלברג, מנהלת מהר״ת בארץ

bottom of page